Koulutus

Pop-Up-Possibilities

 

Opiskelusta on tullut läpi elämän kestävä eripituisten ajanjaksojen sarja. Nuorille koulu toimii ponnahdusalustana itsenäiseen elämään ja työhön. Myöhemmässä vaiheessa työn ja yksityiselämän muutokset aiheuttavat jatkuvan opiskelutarpeen. Perinteisen koulukäsitteen rinnalle ovat tulleet useiden eri toimijoiden järjestämät, erityistarpeisiin räätälöidyt kurssit ja koulutukset. Haasteena koulumaailmassa on ihmisten opiskelutarpeen ja järjestettävien koulutuksien kohtaaminen. 

Huomentaina-palvelu tuo esille käyttäjien kiinnostuksen opiskelua kohtaan. Palvelussa käyttäjä ottaa kantaa mitä haluaisi opiskella, milloin ja miten paljon. Oman kiinnostuksensa ilmoittamisen lisäksi käyttäjä voi suorittaa hakuja vastaavalla menetelmällä. Haussa määritellään haluttu opiskeluala, koulun tarve uusille opiskelijoille, kiireellisyys ja alue missä opiskelupaikka saa sijaita. Ilmoittaminen ja haku mahdollistavat sekä opiskelijan että koulun aktiivisuuden toisen osapuolen etsinnässä.

Huomentaina-palvelun käyttäjien viestittämä opiskelutarve antaa yhteiskunnalle ja muille koulutusta tarjoaville tahoille mahdollisuuden vastata kysyntään ja siten kohdistaa resurssit oikeaan paikkaan. Näin myös käyttäjät voivat saada mitä tarvitsevat.

Huomentaina-palvelu toimii suurissa, valtakunnallisissa kouluorganisaatioissa sekä lyhytaikaisissa ja pienissä kurssiratkaisuissa. Huomentaina-palvelussa yksityinen käyttäjä voi perustaa kouluorganisaation helposti. Periaatteessa jokainen asiansa osaava henkilö voi opettaa toisia ihmisiä.