Palvelut

Pop-Up-Possibilities

 

Huomentaina on uusi tapa löytää jukisten ja yksityisten toimijoiden tuottamat palvelut ja viestiä palvelun tarjoajan kanssa.

1.    Palvelutarpeen ilmoittaminen

Uutena toimintatapana jokainen Huomentaina-palvelun käyttäjä voi ilmoittaa oman palvelutarpeensa ja ajankohtaisuuden. Näin käyttäjä voi viestittää mitä, kuinka paljon ja kuinka pian hän tarvitsee. Ilmoittamisen jälkeen käyttäjä voi jäädä odottamaan palveluntarjoajan yhteydenottoa.

2.    Palveluntarjoajan haku

Mikäli käyttäjä haluaa olla itse aktiivinen, hän voi käyttää hakua. Haussa käyttäjä saa listan palveluntarjoajista, jotka ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä käyttäjän tarvitsemassa asiassa. Kun käyttäjä on löytänyt sopivan palveluntarjoajan, hän voi avata keskusteluväylän suoraan Huomentaina-palvelussa.

3.    Liittyminen palveluntarjoajan asiakasryhmään

Pidemmissä asiakassuhteissa asiakkaan ja palveluntarjoajan on hyvä rakentaa suora yhteydenpitokanava. Tämä tapahtuu liittymällä palveluntarjoajan perustamaan asiakasryhmään. Näin asiakas voi luontevasti jättää palveluntarjoajalle viestiä toiveistaan tai muutoksista. Samoin palveluntarjoaja voi viestittää yhdelle tai kaikille vakioasiakkailleen esimerkiksi aikataulumuutoksista tai suorittaa nopean asiakasgallupin.

Huomentaina on nopea väylä tiedon välittämiseen asiakkaan ja palvelun tarjoajan välillä.

 

Vaikuta

Huomentaina-palvelun kautta eri yhteiskunnalliset toimijat voivat koostaa ja analysoida käyttäjien tekemiä ilmoituksia. Tietoa käytetään aktiviteettien suunnitteluun ja tukemiseen. Parhaimmillaan palvelua käyttämällä voi vaikuttaa alueen palvelutarjontaan.

 

Huomentaina palveluntarjoajalle

Käyttäjä voi liittää Huomentaina-palveluun myös yksityisen tai julkisen sektorin palveluntarjoajan, oli kyseessä pieni ja lyhytkestoinen palvelu tai valtakunnallinen toiminta.

 

Esimerkki Huomentaina-palvelun toiminnasta

Käyttäjän asunnossa täytyy siirtää sähköpistorasia. Työ voi tuntua pieneltä sähkömiehen tilaamiseen, ja jatkojohto on ajanut asian jo vuoden verran. Ajatuksena on hoitaa siirto jonkin isomman sähkötyön yhteydessä. Hoitamaton tehtävä kuitenkin harmittaa.

Asiakas valitsee Huomentaina-palvelusta palvelut-osion, sieltä sähkömiespalvelun. Hän säätää tarpeen sekä kiireellisyyden ja jää odottamaan yhteydenottoa. Alueella toimiva sähköurakoitsija on ehkä liikkeellä asiakkaan lähellä ja saa työnsä oletettua nopeammin päätökseen. Hän tarkistaa Huomentaina-palvelusta onko lähistöllä loppupäivälle sopivia tehtäviä. Urakoitsija löytää asiakkaan tekemän ilmoituksen, ottaa yhteyttä ja käy tekemässä työn. Kaikki hyötyvät: Urakoitsija löytää nopeasti seuraavan kohteen ja asiakas saa palvelun halutulla hetkellä. Todennäköisesti asennuksen hinta on edullisempi, koska samoille kilometreille saatiin toinenkin työtehtävä.

 

Huomentaina-palvelun pääryhmät jakautuvat palvelun kohteen mukaisesti. Jokainen pääluokka sisältää useita palvelunimikkeitä

Ihminen

Kiinteistöt

Moottoriajoneuvot ja liikenne

Talous, järjestöt ja työllistämistoiminta

Muut palvelut