Vapaaehtoistyö

Pop-Up-Possibilities

 

Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys yksilöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä. Jokainen meistä voi osallistua erilaisiin palkattomiin tehtäviin, kunhan aika ja paikka ovat sopivat.

Vapaaehtoistyöhön osallistumishalukkuuden viestittäminen ja haku

Huomentaina-palvelu auttaa käyttäjää tunnistamaan ja ilmoittamaan omat vapaaehtoistyötoiveensa ja niiden aloittamisen ajankohtaisuuden. Vapaaehtoistyössä ei tarvitse olla heti täysillä mukana, vaan ilmoitukseen riittää vähäinenkin kiinnostus erilaisia tehtäviä kohtaan. Kiinnostuksen tason voi säätää päivittäin oman mielialan mukaisesti. 

Ilmoittamalla omat kiinnostuksen kohteensa käyttäjä on tavoitettavissa kun vapaaehtoistyön tarjoajat etsivät uusia jäseniä ryhmiinsä. Ilmoitus ei ole lupaus ryhtymisestä vaan aie tutustua aiheeseen enemmän.

Käyttäjä voi olla itse myös aktiivinen osapuoli ja hakea vapaaehtoistyön tarjoajia toivomaltansa alueelta. Haku löytää vapaaehtoisia tarvitsevan vapaaehtoistyön tarjoajan, sekä avaa keskusteluväylän tutustumista varten.

Vapaaehtoistyöorganisaation palvelut ja perustaminen

Kun molempien edut kohtaavat, vapaaehtoistyöntekijä voi liittyä vapaaehtoistyön tarjoajan ylläpitämään organisaatioon. Liittymisen etuna on helppo sisäinen viestintä vapaaehtoistyöorganisaatiossa. Viestintätapoina ovat yhteinen viestitaulu, henkilökohtainen viestikanava, kalenteri ja palvelussa yleisesti käytetty, tahtotilan ilmaiseva, liukusäädin. Organisaatio voi olla tekijöistä koostuva pienempi joukko ihmisiä tai valtakunnallinen vapaaehtoistyöjärjestö alaorganisaatioineen. 

Vapaaehtoistyöorganisaation liittäminen tai perustaminen Huomentaina-palveluun on helppoa. Palvelu toimii pienen ja lyhytkestoisen talkootyön perustamisesta aina valtakunnalliseen toimintaan saakka.

Yhteiskunnallinen ominaisuus

Huomentaina-palvelun kautta eri yhteiskunnalliset toimijat voivat koostaa ja analysoida käyttäjien tekemiä ilmoituksia. Tietoa käytetään aktiviteettien suunnitteluun ja tukemiseen. Parhaimmillaan palvelua käyttämällä voi vaikuttaa alueen vapaaehtoistyötarjontaan.

 

 

Luettelo palvelussa mainituista vapaaehtoistöistä. Missä voisit olla mukana auttamassa?

Hälytystehtävät, esim. henkilöetsintä

Eläintensijoitus ja käsittely

Ensiaputehtävät

Evakuointi ja kuljetus

Henkilöetsintä

Meripelastustehtävät

Muonitustehtävät

Myrskytuhojen raivaus

Palo- ja pelastustehtävät

Tilapäismajoitus

Väestönsuojelu

Osallistuva toiminta

Ammatilliset järjestöt

Maanpuolustus, vapaaehtoinen

Poliittinen toiminta

Uskonnollinen toiminta

Yhteiskunnallinen aktiivisuus

Ympäristönsuojelu

Talkoot, selkeä yksittäinen työ

Aina saa pyytää talkoisiin

Muuttoapu

Myyjäiset

Rakentaminen ja kunnossapito

Siivous

Tapahtumien järjestelyt

Vapaaehtoistyöt, pidempiaikainen tehtävä

Avustustyöntekijä ulkomaat

Ensiapu- ja valmiustehtävät

Humanitaarinen toiminta

Eläinten hoito

Festaripäivystys

Keräykset ja varainhankinta

Kodinhoito, lastenhoito

Monikulttuurinen toiminta