Kunnat ja koulut

Pop-Up-Possibilities

Mikä on Pop-Up-Possibilities?

 

Pop-Up-Possibilities on uusi kuntien ja koulujen www-sivustoilla toimiva kaksisuuntainen infopiste/banneri. Banneri on tarkoitettu nuorille, nuorten kanssa työskenteleville, sekä nuorille aktiviteetteja tarjoaville tahoille.

Pop-Up-Possibilities -bannerin tehtävänä on tuoda esille nuorten omat ja nuorille suunnatut mahdollisuudet. Se tarjoaa opoille, opettajille, ja nuorisotyöntekijöille uuden työkalun nuorten kanssa toimimiseen, sekä tuottaa uutta tietoa nuorille suunnattujen aktiviteettien suunnitteluun. Ennen kaikkea haluamme saada nuoret tuntemaan, että heidän ajatuksillaan on aidosti merkitystä.

 • Osallistaa ja aktivoi nuoria

 • Tukee olemassa olevien sivustojen toimintaa

 • Tuo tärkeää tietoa suunnittelun tueksi

 • Helppo käyttää ja ylläpitää

 • Aiheina: Työ, opiskelu, palvelut, harrastukset ja vapaaehtoinen toiminta

Infopisteen/bannerin lisäksi tuemme kuntien ja koulujen toimintaa nuorien ja nuorille töitä, koulutuksia, palveluita, harrastuksia sekä vapaaehtoisia tehtäviä tarjoavien tahojen aktivoimisessa. Yhdessä saamme aikaiseksi lisää toimintaa!

Löydät käyttöohjeen selaamalla alaspäin!

 

Näin P-U-P toimii:

 1. Banneri upotetaan koulun tai kunnan kotisivulle samaan tapaan kuin esimerkiksi YouTube-video.

 2. Bannerin kautta koulu, kunta, työnantajat, harrastusseurat, jopa yksityiset henkilöt voivat tuoda esille nuorille suunnattuja aktiviteetteja ja etsiä niihin osallistujia ja/tai tekijöitä.

 3. Koulu tai kunta voivat tehdä nuorille gallupeja ajankohtaisista aiheista.

 4. Nuoret löytävät bannereista kiinnostavia aktiviteetteja.

 5. Nuoret voivat ottaa kantaa aktiviteettien kiinnostavuuteen hymyjen avulla.

 6. Nuoret voivat vaikuttaa heille suunnattujen gallupien avulla.

 7. Nuoret voivat itse kertoa kouluille ja kunnille mitä tarvitsevat, toivovat ja osaavat.

 8. Koulut ja kunnat voivat hyödyntää nuorten tuottamaa tietoa päätöksenteon tukena.

 9. Koulut ja kunnat voivat välittää tietoa nuorten tarpeista, toiveista sekä kyvyistä mm. potentiaalisille työnantajille, harrastusten tarjoajille tai vaikka kolmannelle sektorille.

 10. Aktiviteettien tarjoajat saavat tietoa nuorten kiinnostuksen kohteista.

Haluamme viedä nuorten asiaa vahvasti eteenpäin myös osallistumalla käytännön toimintaan. Palveluistamme voitte valita tarvitsemianne osioita:

 • Pop-Up-Possibilities -bannerin.

 • Aloituspaketin, joka sisältää henkilökohtaisen opastuksen, tietojen katseluoikeuden määrittelyn ja toimintaanne yksilöidyn esitemateriaalin nuorille sekä aktiviteettien tarjoajille.

 • Tarvittaessa tulemme tekemään kanssanne luokkavierailuja jossa opastamme ja motivoimme nuoria uuden palvelun käytössä.