Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus

Pop-Up-Possibilities palvelun tehtävänä on tukea yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntamme hyvinvointia tukevien aiheiden kohtaamisia. Näitä aiheita ovat työ, opiskelu, palvelut, harrastukset ja vapaaehtoinen toiminta. Missio toteutuu tuomalla tärkeät aiheet esille kaikkien käytössä olevissa ympäristöissä kuten infonäytöissä ja www-sivustoilla. Julkaisupisteverkostomme yhteisöt edistävät tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta tarjoamalla positiivisen viestintäkanavan yhteisönsä käyttöön.

Palvelumme on kaikkien käytettävissä. Maksuttomuus, helppokäyttöisyys sekä avustavat tukitoiminnot mahdollistavat ilmoittamisen riippumatta ilmoittajan taloudellisesta tilanteesta tai digitaalisesta osaamisesta. Tämän ansiosta jokainen yhteisö voi saada tarjoamansa mahdollisuuden esille korkealla näkyvyysarvolla olevilla paikoilla.

Ekologinen vastuullisuus

Miksi rakentaa uusia kohtaamispisteitä kun voimme hyödyntää jo olemassa olevia fyysisiä ja digitaalisia ympäristöjä kohtaamisongelman ratkaisemisessa? Tehdään yhteistyötä ja hyödynnetään erilaiset näyttönne ja www-sivustonne uudella tavalla. Näytöiksi soveltuvat myös vanhat tv:t, videotykit ja tietokonenäytöt.

Kotimaisuus

Avainlippu on osoitus työstämme, yhteistyökumppaneistamme ja tahdostamme edistää suomalaista hyvinvointia.