Etusivu

Pop-Up-Possibilities

Tervetuloa tutustumaan Pop-Up-Possibilities palveluun!

Tehtävänämme on tuoda esille nuorten omat ja nuorille suunnatut mahdollisuudet.

Pop-Up-Possibilities palvelu toimii kaikille yhteisenä kanavana nuorten omien ja nuorille suunnattujen mahdollisuuksien esille saamiseksi. Tuemme palvelulla ikärajat ylittävää yhteistyötä, lisäämme ylpeyttä omasta elinympäristöstämme ja parannamme nuorten äänten kuuluvuutta yhteisissä asioissa. Näillä on merkittävä syrjäytymistä ehkäisevä voima.

Pop-Up-Possibilities palvelun näkyvin elementti on kaksisuuntainen infopiste. Kuka tahansa nuorille töitä, koulutusta, palveluita, harrastuksia tai vapaaehtoisia tehtäviä tarjoava voi lähettää näihin infopisteisiin tiedon ilmaiseksi. Infopisteet muodostavat yhdessä verkoston, jonka kautta arjen tärkeät aiheet tavoittavat nuoret uudella laajuudella sekä tarkkuudella.

Infopisteiden kautta nuoret voivat myös kuiskata henkilökohtaiset tarpeet, toiveet ja kyvyt nuoriso-ohjaajille ja opoille. Tietoa voidaan hyödyntää nuorten hyväksi yksilö- tai ryhmätasolla.

Infopisteet ovat kaikkien käytettävissä mm. kuntien sekä koulujen www-sivustoilla. Valitsimme julkaisukohteiksi sivustot tasa-arvoisuuden ja turvallisuuden vuoksi. Vasemmalla esimerkkejä infopisteissä esillä olleista mahdollisuuksista.

Löydät Pop-Up-Possibilities bannerit seuraavilta sivuilta:

https://www.haapajarvi.fi/palvelu/9e930508-d29e-468e-8852-212d423ed5e4

https://peda.net/haapajarvi/haapajarvenlukio

http://www.reisjarvi.fi/opetuspalvelut

http://www.reisjarvi.fi/kirjasto

http://www.reisjarvi.fi/yritysneuvonta-nihak

https://peda.net/reisjarvi/perusopetus/kisatien-koulu

https://peda.net/reisjarvi/reisj%C3%A4rven-lukio

http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-haapajarvi/tapahtumat

https://copsa.fi/

 

 

TekesLeader+EU