Käyttöehdot

Yleiset ehdot Pop-Up-Possibilities palvelun käytölle


Nämä yleiset ehdot koskevat Internetin kautta tarjottavan Pop-Up-Possibilities verkkopalvelun käyttöä. Pop-Up-Possibilities palvelun teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Huomentaina Oy (”Palveluntuottaja”).

Oikeus käyttää Pop-Up-Possibilities palvelua ja käyttäjän vastuu

Pop-Up-Possibilities palvelu on kaikkien asiasta kiinnostuneiden yli 13 vuotiaiden käytössä. Pop-Up-Possibilities palvelun käyttö kuitenkin edellyttää, että Käyttäjä kirjautuu palveluun ja käyttää sitä henkilökohtaisesti ja omalla nimellään. Kirjautumiseen liittyviä tunnisteita ei saa luovuttaa muiden käyttöön.
Kirjautuessaan ensimmäistä kertaa Pop-Up-Possibilities palveluun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näissä yleisissä käyttöehdoissa esitettyjä asioita. Käyttäjä on velvollinen perehtymään näihin ehtoihin. Mikäli Käyttäjä ei jostain syystä voi hyväksyä näitä ehtoja, oikeutta palvelun käyttämiseen ei ole.
Pop-Up-Possibilities palvelun ei saa tallentaa eikä sen kautta esittää lain- tai hyvän tavan vastaisia sisältöjä tai sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka esittämiseen Käyttäjällä ei ole oikeudenomistajan lupaa tai muuta nimenomaista oikeutta.
Väärinkäytöstilanteessa palvelun tarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän tili mikä estää häneltä palvelun käytön myös jatkossa.
Käyttäjä on yksin vastuussa Pop-Up-Possibilities palvelun käytöstään aiheutuvista tiedonsiirtokustannuksista.
Käyttäjä voi lopettaa Pop-Up-Possibilities palvelun käytön poistamalla palvelusta oman profiilinsa.

Palveluntuottajan vastuu

Pop-Up-Possibilities palvelun sisältö on pääosin Käyttäjien laatimaa tai Käyttäjien sinne tallentamaa kolmansien osapuolten tuottamia ja/tai julkaisemia sisältöjä. Edellä mainitusta syyttä Palveluntuottaja ei voi taata Pop-Up-Possibilities palvelussa esitettyjen tietojen virheettömyyttä kaikissa tilanteissa eikä ottaa vastuuta palvelun kautta saatujen tietojen oikeellisuuteen liittyen.

Tekijänoikeudet

Käyttäjien Pop-Up-Possibilities palveluun tallentama sisältö on yksin kyseisen Käyttäjän tai muun mahdollisen oikeudenomistajan omaisuutta, jonka kanssa Käyttäjällä tulee olla sopimus tai jolta Käyttäjä on muuten saanut suostumuksen kyseisen aineiston käyttöön. Muiden Käyttäjien tekijänoikeuden alaisen materiaalin osittainenkin ammattimainen kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen on kiellettyä ilman kyseiseltä käyttäjältä saatua nimenomaista lupaa. Edellä mainittu kielto ei kuitenkaan koske Pop-Up-Possibilities palvelun sisältämän materiaalin osittaista tallettamista tai materiaalin tulostamista silloin, kun se tapahtuu yksityishenkilön omaa henkilökohtaista käyttöä varten.
Hyväksyessään nämä ehdot Käyttäjä antaa Palveluntuottajalle tai tämän osoittamalle kolmannelle osapuolelle oikeuden analysoida Pop-Up-Possibilities palvelun kautta julkaistua tietoa tai sisältöä sekä kehittää uutta tekijänoikeudenalaista aineistoa niiden pohjalta.

Vastuunrajoitukset

Palveluntuottaja ei vastaa Pop-Up-Possibilities palvelun käyttämisen aiheuttamasta vahingosta missään tilanteessa.
Palveluntuottaja ei myöskään vastaa palvelussa julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta.
Edellä mainitut vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta.

Palvelun saatavuus

Pop-Up-Possibilities palvelu on normaalisti Käyttäjien saatavilla 7/24. Koska Pop-Up-Possibilities palvelu on toteutettu Internet palveluna, Palveluntuottaja ei kuitenkaan voi taata palvelun saatavuutta kaikissa olosuhteissa eikä ottaa vastuuta mahdollisista viivästyksistä palvelun saatavuudessa. Palveluntuottajalla on myös oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää tai rajoittaa Pop-Up-Possibilities palvelun tarjoaminen esimerkiksi huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Yleisten käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntuottaja varaa oikeuden koska tahansa muuttaa näitä Pop-Up-Possibilities palvelun yleisiä käyttöehtoja, palvelun käyttöliittymän ulkoasua tai halutessaan lakkauttaa jonkin osan palvelua.