Vastuullisuus

 

Edistämme yhteiskuntamme hyvinvointia tukevien aiheiden kohtaamisia. Näitä aiheita ovat työ, opiskelu, palvelut, harrastukset ja vapaaehtoinen toiminta. Missio toteutuu tuomalla tärkeät aiheet esille kaikkien käytössä olevissa ympäristöissä kuten infonäytöissä ja www-sivustoilla. 

Julkaisupisteverkostomme yhteisöt edistävät tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta tarjoamalla positiivisen viestintäkanavan yhteisönsä käyttöön.

Palvelumme on kaikkien käytettävissä.

 

Maksuttomuus

Helppokäyttöisyys

Avustavat tukitoiminnot

 

Nämä ominaisuudet mahdollistavat ilmoittamisen riippumatta ilmoittajan taloudellisesta tilanteesta tai digitaalisesta osaamisesta. Tämän ansiosta jokainen yhteisö voi saada tarjoamansa mahdollisuuden esille korkealla näkyvyysarvolla olevilla paikoilla.


Ekologinen vastuullisuus

 

Voimme hyödyntää jo olemassa olevia fyysisiä ja digitaalisia ympäristöjä kohtaamisongelman ratkaisemisessa.

Tehdään yhteistyötä ja hyödynnetään olemassa olevat näyttönne ja www-sivustonne uudella tavalla. Näytöiksi soveltuvat myös kierrätetyt ja ehjät tv:t, videotykit ja tietokonenäytöt.

Kotimaisuus

 

Avainlippu on osoitus työstämme, yhteistyökumppaneistamme ja tahdostamme edistää suomalaista hyvinvointia.