Kunnat, oppilaitokset ja yrityskehitysorganisaatiot

VOISIKO YHTEISÖNNE OLLA OSA POP-UP-POSSIBILITIES JULKAISIJAVERKOSTOA?

Tarjoamme palveluamme kunnille, oppilaitoksille, yrityskehitysorganisaatioille sekä muille toimijoille, joilla on tarve edistää omien viiteryhmiensä menestymistä. Mikäli teillä on jo näyttö tai oma www-sivusto tai olette hankkimassa sellaista, keskustellaan miten menetelmämme voi auttaa teitä. Kiinnostavan sisällön lisäksi PUP on helppokäyttöinen infonäyttöjen hallintapalvelu

 

Kerromme mielellämme enemmän ja suunnittelemme kanssanne yhteistyötä. Voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme sähköpostilla timo.liimatainen@huomentaina.fi tai puhelimella 040 5532380.

 

POP-UP-POSSIBILITIES -PALVELUKUVAUS

YHTEISÖLLISTÄ VIESTINTÄÄ

Ympärillämme on runsaasti mahdollisuuksia kuten työ- ja opiskelupaikkoja, palveluita, harrastuksia vapaaehtoisia tehtäviä ja tapahtumia. Haasteena on näiden tärkeiden resurssien matala, jopa olematon, julkisuus ja tästä aiheutuva kohtaamisongelma. Kohtaamisongelma aiheuttaa tuskaa niin aktiviteettien järjestäjille, yksityisille ihmisille kuin julkisille organisaatioille. Onnistuneet kohtaamiset puolestaan luovat sosiaalista sekä taloudellista hyvinvointia koko yhteisölle. Pop-Up-Possibilities -palvelun tehtävä on toimia osana kohtaamisongelman ratkaisua yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Pop-Up-Possibilities palvelua voitaneenkin kutsua sosiaaliseksi innovaatioksi.

Tuodaan mahdollisuudet esille!

PALVELU

PUP-palvelun ideologiassa on vahva toiminnallinen lataus. Haluamme saada ihmiset innostumaan uusista aktiviteeteista, jopa tuottamaan niitä. Tilaajalla onkin tärkeä tehtävä oman viiteryhmänsä ja ympäröivien toimijoiden tiedottamisessa tarjoamastaan uudesta palvelusta ja innostamisessa sen käyttämiseen.

PUP-palvelu on internetissä toimiva yhteisöllinen julkaisupalvelu, jonka Tilaaja voi tuoda kaikkien ulottuville. Palveluun kirjautumalla Tilaajaorganisaatio voi tehdä julkaisuja, hallita niitä ja lähettää sen näytettäväksi omissa ja tilaajien hallitsemissa digitaalisissa ympäristöissä. Myös Tilaajan viiteryhmän toimijat ja niille mahdollisuuksia tarjoavat organisaatiot voivat tehdä ilmoituksia, jotka Tilaaja hyväksyy julkaistavaksi omissa ilmoituksien julkaisupisteissään.

Ilmoitukset tulevat esille kolmessa erilaisessa ympäristössä:


WWW-sivustoille upotettavissa PUP julkaisupisteissä. Esimerkkinä kuntien www-sivustot ja koulujen Pedanet-sovellukset.


PUP Box lisälaitteella varustetuissa tv ruuduissa, tietokonenäytöissä tai videotykeissä, jotka sijoitetaan keskeisille paikoille esim. kirjastoihin, kauppoihin, urheilupaikkoihin, nuorisotiloihin, kouluihin tai vaikka tapahtumiin.


PUP-palveluun kirjautumalla kuka tahansa käyttäjä saa ilmoitukset puhelimiinsa haluamistaan julkaisupisteistä. 

PUP-palvelu toimii kaikille yhteisenä kanavana mahdollisuuksien esille saamiseksi korkealla näkyvyysarvolla olevilla paikoilla. Julkaisupisteet rakentavat yhdessä verkoston, jonka avulla tärkeät aiheet tavoittavat ihmiset kattavasti.

PUP-PALVELUUN TUOTETTU SISÄLTÖ

Tilaaja voi tuottaa sisältöä PUP-palveluun heti kirjautumisen jälkeen. Laajemmat käyttöominaisuudet tulevat voimaan, kun ne ovat avattu Tilaajan käyttöön.

 

Tilaajan nimeämä vastuuhenkilö vastaa siitä, että sisältö on lainsäädännön ja hyvä tavan mukaista. Tilaaja vastaa yksin siitä, että sisältö ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muita kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

 

Tilaajalla on oikeus päättää julkaisupisteissään julkaistavasta sisällöstä. Käytännössä Tilaaja hyväksyy muiden toimijoiden PUP-palvelun kautta lähettämän materiaalin, jonka jälkeen sisältö on nähtävissä Tilaajan hallinnassa olevissa ilmoituspisteissä. Tilaajalla on tarpeen vaatiessa oikeus muokata tai hylätä muiden toimijoiden tuottama sisältö.

 

Kaikki Tilaajan PUP-palveluun tuottama sisältö on Tilaajan omaisuutta. Toimittajalla ei ole oikeuttaa käyttää sisältöä omiin tarkoituksiinsa.

 

Palveluun tuotettu sisältö sijaitsee Joki ICT Oy:n palvelimella. Joki ICT Oy huolehtii palvelun teknisestä ylläpidosta.

PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO

PUP-palvelun voi tilata suoraan Huomentaina Oy:ltä tai Edustajaliikkeiltämme.

PALVELUIDEN HINNAT

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Palvelun osaHinta
PUP-palvelun laajennettu hallintaoikeus / ID68 €/kk
PUP Box, infonäyttöjen lisälaite19 €/kk
Asennus ja käyttökoulutus650 € kertaveloituksena
Tilaajan erityistoimeksiannot, esim. tapahtumat68 €/h + matkakorvaukset
Tilaajan viestintää tukeva jaettava esite0,35 €/kpl
Tilaajan viestintää tukeva PUP-palvelujuliste, A31,95 €/kpl